Yannick Van der Auwera, student Journalistiek AP Hogeschool
ma 8 jan - vr 27 apr

A1000

hetpaleis/Simon De Vos, Laika en De Nwe Tijd
8 jan
-
27 apr

hetpaleis/Simon De Vos, Laika en De Nwe Tijd willen jonge mensen met elkaar in dialoog laten gaan over de maatschappij vandaag en in de toekomst, en hen de mogelijkheid bieden om hun stem te laten horen aan de huidige generatie politici. Daarom organiseren ze in navolging van de G1000 van schrijver David Van Reybroeck een speciaal burgerplatform voor jongeren van 15 tot 23 jaar.

Dit platform verloopt in verschillende fases:


- voorjaar 2017: in een klassikaal gesprek met de jongeren van het vijfde middelbaar wordt gepeild naar hun persoonlijke dromen, wensen en ambities, maar ook naar hun toekomstvisie op de stad. Uit dit gesprek worden een aantal thema’s gedestilleerd die in een volgende fase worden uitgespit.


- januari/februari 2018: met alle vijfdejaars van een school wordt een mini A1000 georganiseerd. Deze mini A1000 neemt per school een week in beslag en heeft als doel de jongeren onder te dompelen in de gekozen thema’s. Per dag wordt één thema behandeld. Op maandag wordt er bijvoorbeeld rond ruimtelijke ordening gewerkt, op dinsdag rond migratie, op woensdag rond armoede… Elke dag neemt een expert het woord, debatteren de jongeren met elkaar en formuleren ze tot slot een aantal conclusies. Elke dag kan afgesloten worden met een speech of met een architecturaal plan.


- 26.09.2018: A1000 op het theaterplein voor hetpaleis. Alle deelnemende scholen en leerlingen zijn hierop aanwezig en gaan in gesprek met de Antwerpse politici.

Een mini A1000 kan in de week van: 
8.01, 15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 19.02, 5.03 of 12.03.18


Gedurende een volledige week wordt aan de school gevraagd een sporthal ter beschikking te stellen waar met een grote groep leerlingen kan gewerkt worden.
Prijs €650 per week

 I.s.m. de opleiding Journalistiek van AP Hogeschool Antwerpen.

Credits

concept en begeleiding workshops: Simon De Vos
concept en begeleiding workshops: Eva De Baets
concept en begeleiding workshops: Mieke Versyp
concept en begeleiding workshops: Fatih De Vos
concept en begeleiding workshops: Dahlia Pessemiers Benamar

Accepteer je onze cookies?
Om jouw bezoek aan de website persoonlijk en snel te maken, gebruikt de website van hetpaleis verschillende cookies. Wanneer je de website gebruikt gaat hetpaleis ervan uit dat je dit goed vindt.
meer informatie