hetpaleis maakt het gezellig in de kerstvakantie

hetpaleis maakt het gezellig in de kerstvakantie voor en na de voorstellingen van Sunjata. Op het terras van hetgeluk overwinter je in aangepast decor met vuurkoven en hapjes. Binnen in hetgeluk kan je met gerecycleerde materialen de leukste kerstcadeautjes maken en kopen ten voordele van het goede doel (De Vrienden van hetpaleis). En na elke voorstelling barst er misschien wel een spontaan feestje los? Mali Mali Mali!