@belgianroyalpalace

Het koningspaar op bezoek in hetpaleis

Na afloop betraden Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de scène om de cast te ontmoeten