Karolina Maruszak

Roadtrip Cultuureducatie 2024

De roadtrip cultuureducatie is een reeks verrijkende kennisevents over cultuureducatie met verschillende partners uit het veld. In samenwerking met Publiq organiseert hetpaleis de volgende sessie op woensdag 29 mei waarin ‘Child body in conflict’ centraal staat. 


Een kinderlichaam is de spiegel van de omgeving waarin het opgroeit. Als die omgeving vol spanning is, dan heeft dat een impact. Armoede, migratie, oorlog, intrafamiliaal conflict, een verstoorde schoolsituatie, er zijn vele vormen van stress waardoor een kinderlichaam getekend kan worden. Kan zo’n lichaam worden bevrijd? Welke rol speelt kunst daarin? 


Als podiumkunstenhuis, gelegen in het hart van Antwerpen, wil hetpaleis een spiegel zijn voor een wereld die ingrijpend verandert. Het publiek dat in onze zaal zit, is een afspiegeling van de grootstedelijke bevolking van een stad: toeschouwers van uiteenlopende achtergrond en afkomst zitten er zij aan zij, een wereldpubliek. Medewerkers van hetpaleis hechten veel belang aan het feit dat onze jonge bezoekers levenservaringen hebben die vaak te lang onzichtbaar blijven. hetpaleis werkt vanuit de overtuiging dat kunst kan helpen om die ervaringen bespreekbaar te maken, en daardoor deelbaar. Daarom gaan we samen met drie opmerkelijke gesprekspartners in gesprek. Ze vormen drie inspirerende praktijken waarin het kind centraal staat en waarin artistieke en rituele handelingen een sleutel vormen tot bevrijding en verbinding. Na de drie praktijkverhalen is er ruimte voor reflectie en uitwisseling.


Drie medewerkers van hetpaleis gaan tijdens het event in gesprek met:

  • Emile Saba is artistiek leider van het Ashtar Theatre (Ramallah, Palestina). Dit theater bouwde in de context van militaire onderdrukking een grote expertise op in het werk met kinderen en jongeren.
  • Joke Laureyns is choreograaf en mede-oprichter van het dansgezelschap kabinet k (Gent). Kabinet k co-creëert met kinderen en professionele dansers; het ontwikkelde een artistieke taal die ook in conflictgebied als urgent wordt ervaren.
  • Marie Pierrard is pedagoog en mede-oprichter van La Petite École (Brussel). Dit is een pedagogisch project voor vluchtelingenkinderen die nog nooit naar school zijn geweest; het is een transitieplek die de instap in het reguliere onderwijs wil vergemakkelijken.


Deze roadtrip vertrekt vanuit het idee dat organisaties die rechtstreeks in aanraking komen met conflict, over een expertise beschikken die relevant is voor de hele kunsten- en onderwijssector. Voor iedereen met interesse in kinderen, jongeren of volwassenen binnen cultuur, jeugdwerk en onderwijs. Welkom! Zin om deel te nemen?

schrijf je hier in

Meer over roadtrip cultuureducatie.