HETSTEEN is

algemeen directeur
Els De Bodt

 

scenografie
Saskia Louwaard
Katrijn Baeten

 

inhoudelijk projectleider
Koos Hogeweg

 

communicatieverantwoordelijke
Lot Saldien

 

educatief (publieks)medewerker
Anna Van Helsdingen
An Verstraete
Marieke Cautereels

 

verantwoordelijke ontmoetingsruimte
Sarah Eyckmans 

 

educatief medewerkers Kidscam
Bram Kinet
Nelly Wittocx

 

administratieve en technische ondersteuning
alle personeelsleden van hetpaleis