Stormkop is

 

algemeen directeur
Els De Bodt

 

projectleider
Koos Hogeweg

 

communicatie
Lot Saldien

 

educatief medewerker
Anna Van Helsdingen
An Verstraete
Marieke Cautereels 

 

educatief medewerkers Kidscam
Bram Kinet
Nelly Wittocx

 

administratieve en technische ondersteuning
alle personeelsleden van hetpaleis