Stormkop is

 

projectleider
Koos Hogeweg


communicatie

Lot Saldien


educatief medewerker

Anna Van Helsdingen
An Verstraete
Marieke Cautereels