Algemene voorwaarden:
 

Door deel te nemen aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 • Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door een foto gelinkt aan hetpaleis met hashtag #hetpaleisopreis of #doedegroetenaanhetpaleis te uploaden op één of meerdere persoonlijke social media kanalen (Facebook of Instagram). Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 • De deelnemer mag zo vaak mogelijk meedoen aan de actie als hij/zij wil. Er wordt slecht één prijs uitgereikt.
 • Medewerkers van hetpaleis mogen deelnemen aan de wedstrijd, maar maken geen kans op de prijs.
 • De winactie loopt van 1 juli t/m 31 augustus 2019.
  De kaarten gelden enkel voor hetpaleis-producties, niet voor receptieve voorstellingen.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 • Foto’s die niet voldoen aan de gangbare normen en waarden kunnen worden gerapporteerd op het desbetreffende social media kanaal.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar, vraag aan een volwassene om de foto te delen met vermelding van jouw naam.
 • De winnaar wordt uiterlijk op 13 september 2019 bekend gemaakt d.m.v. een bericht op de social media kanalen en een reactie op de ingestuurde foto via social media met het verzoek zijn/haar persoonsgegevens te verschaffen.
 • De aanbieder, hetpaleis, is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via hun website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
 • Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs binnen uiterlijk vier weken na bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan hetpaleis om hun namen en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar katya.chekina@hetpaleis.be. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van hetpaleis.
 • Facebook of Instagram kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden of geassocieerd worden met deze wedstrijd.
Accepteer je onze cookies?
Om jouw bezoek aan de website persoonlijk en snel te maken, gebruikt de website van hetpaleis verschillende cookies. Wanneer je de website gebruikt gaat hetpaleis ervan uit dat je dit goed vindt.
meer informatie