Do the Calimero

'In Do the Calimero gaat het niet meer over een bepaalde groep. We staan deze keer bij wijze van spreken allemaal op het podium.' - Lies Pauwels

 

Het kleine zwarte kuiken werd in 1963 op de wereld gezet door Toni Pagot, een Italiaanse animator en striptekenaar. Calimero werd aanvankelijk bedacht als reclame voor wasmiddel, maar al gauw werd de reeks wereldberoemd en dat heeft alles te maken met zijn beroemde slagzin:

'What a way to behave. Everyone here picks on me because they are big and I am small and black. But it’s an injustice it is.'

Calimero komt als kuiken in allerlei problemen terecht, die zelden zijn eigen fout zijn. Toch krijgt hij de schuld van alles en zo protesteert hij, vaak al zeurend, dat het allemaal niet eerlijk is. Calimero verpersoonlijkt het idee van een sukkel. Zijn zeurende toon is bedacht om het publiek te doen lachen en aan te spreken. 

Calimero wekt ook medelijden op en dit  slachtoffer-idee sloeg enorm aan bij mensen die na de tweede wereldoorlog opnieuw hun plaats moesten zoeken in de maatschappij. 

Calimerocomplex

= het gevoel dat een persoon, organisatie of land vanwege zijn geringe omvang niet serieus wordt genomen en geen invloed kan uitoefenen (Van Dale)

Het Calimerocomplex is een soort van minderwaardigheidscomplex.

Lies Pauwels, maker van de voorstelling, zegt er het volgende over:  'Het Calimerocomplex staat voor mij heel erg voor het gevoel van onmacht dat heel veel mensen vandaag ervaren. We willen ernstig genomen worden in wie we zijn, maar ervaren de wereld als een groot spel van machinaties en evoluties waar we toch helemaal geen vat op hebben.'

Calimero slaat erg aan in Japan vanaf de jaren '70 en hij krijgt daar een eigen anime. Hij wordt nog steeds gepest, maar is vastbesloten, actief en heeft veel plezier met zijn vrienden op school. Het voormalige slachtoffer evolueert zo van slachtoffer naar held. 

Het gevoel van onrechtvaardigheid is overal aanwezig om ons heen als je kijkt naar de oorlogen en de crissen in de wereld.

  • Vind je dat er jou onrecht wordt aangedaan? 
  • Ga je op zoek naar een zondebok als jou iets overkomt?
  • Wat schreeuw jij steeds uit als je iets overkomt wat niet eerlijk is? 
  • Voel je jezelf mede verantwoordelijk voor onrecht in de wereld?
  • Heb je een ritueel om met onrecht om te gaan? 
  • Ga op zoek naar oplossingen om onrecht te bestrijden?