leeftijden, leesbaarheid en omkadering

Hoe zorgen wij er mee voor dat een voorstelling op de beste manier tot bij jouw publiek komt?


hetpaleis
is een podiumkunstenhuis voor jong publiek. Het is onze taak om kinderen te stimuleren in hun kunstbeleving: als toeschouwer, als gesprekspartner, als deelnemer, als jonge artiest. Een voorstelling maken die (ook) leesbaar is voor een jong(er) publiek vereist een constante dialoog met dat jonge publiek. Het verplicht ons om niet alleen over hen te praten, maar ook mét hen. Bij elke creatie van hetpaleis zijn kinderen betrokken, in een vooronderzoek, bij workshops, tekstlezingen en try-outs. 

Het spreekt dan ook voor zich dat we zeer bedachtzaam omspringen met de leeftijdsaanduiding van voorstellingen. Heb je hier vragen over? Stel ze ons. We lichten graag toe hoe we hiertoe gekomen zijn. Bij familievoorstellingen geldt enkel een ondergrens - we gaan er prat op ieder familielid van een prikkelende theaterervaring te voorzien. Bij schoolvoorstellingen hanteren we soms wel een bovengrens om de juiste dynamiek in de zaal te garanderen.

Waar we vermoeden dat het (jonge) publiek extra handvaten nodig heeft, bieden we die graag aan in de vorm van onze spot (het online platform met extra inhoudelijk materiaal), workshops, programmablaadjes, inleidingen,... Heb je een vraag voor jouw specifieke publiek? Bespreek het met ons, we komen graag samen tot dé perfecte manier om de voorstelling bij jou te tonen.