missie

hetpaleis is een podiumkunstenhuis voor jong publiek. Het stimuleert kinderen in hun kunstbeleving: als toeschouwer, als gesprekspartner, als deelnemer, als jonge artiest. 

hetpaleis is een stadstheater. Het richt zich tot een breed stedelijk publiek, omarmt diversiteit in al zijn hoedanigheden en zet in op gemeenschapsvorming. 

hetpaleis maakt hoogwaardig werk voor de grote zaal. Het programmeert verschillende kunstdisciplines en ondersteunt een verscheidenheid aan artiesten in hun ontwikkeling. 

hetpaleis koppelt een lokaal verankerde werking aan een nationaal en internationaal bereik. 

hetpaleis is een spiegel voor een wereld die ingrijpend verandert, een huis voor de volwassenen van morgen.


hetpaleis hanteert de principes van goed bestuur en fair practices en ontwikkelde in samenwerking met IDEWE een integriteitsbeleid op het vlak van psychosociaal welzijn.