Bleri Lleshi

Bleri Lleshi is een politiek-filosoof, docent, opiniemaker en auteur die gedurende 15 jaar als jeugdwerker actief was in Brussel. Thema's als samenleven en identiteit liggen hem nauw aan het hart. In zijn boeken combineert hij academisch onderzoek met meeslepende verhalen, waarmee hij de pijnpunten van onze samenleving blootlegt. Als gerenommeerd spreker staat hij vaak voor verschillende lerarenkorpsen om de uitdagingen van ons onderwijssysteem te bespreken, maar het liefst staat hij voor de leerlingen zelf. Bleri schuwt niet om jongeren vanuit hun eigen verontwaardiging bewust te maken van hun politieke verantwoordelijkheid.