Feminiem (12+)

hetpaleis/ Karolien Verlinden

Hoe kijken we naar onszelf en naar anderen?

Misschien is het wel de oudste manier om mensen op te delen in groepen, door ze als vrouwelijk of mannelijk te bestempelen. Vandaag weten we dat die opdeling al te eenvoudig is. Choreograaf Karolien Verlinden onderzoekt in haar nieuwe voorstelling de complexiteit van het begrip vrouwelijkheid. Ze laat 7 performers hun persoonlijke verhaal vertellen en toont een veelheid aan perspectieven, met veel ruimte voor twijfel. De choreografie is opgebouwd rond de heupbeweging - vloeiend en zacht, maar ook plomp, bruut, grillig. Feminiem is een voorstelling die verzet aantekent tegen elke vorm van eenduidigheid en opgelegd gedrag. 

Een tijd geleden maakte Karolien onderstaande video als vooronderzoek. Dit is geen trailer of teaser voor de voorstelling, maar geeft wel een idee over hoe choreografie en de heupbeweging samenkomt met persoonlijke verhalen en overpeinzingen.