Weergave opties

Je vindt in de brochure en op de website van hetpaleis taaliconen. Die duiden het taalniveau van de voorstellingen aan. De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

- je hoeft nog geen Nederlands te begrijpen, de voorstelling is zonder woorden
- je begrijpt nog niet zo goed Nederlands
- je begrijpt al een beetje Nederlands
- je begrijpt al veel Nederlands en kan ook al iets vertellen
- je spreekt en begrijpt vlot Nederlands
- de taal van de voorstelling is een andere dan het Nederlands