BAS. (10+)

hetpaleis & BOG.

wat moet je weten om te leven?

Alle hoofdsteden van de wereld. Alle onderdelen van een fiets. Alle betekenissen van het woord ‘niets’ en hoe vleermuizen eigenlijk met elkaar communiceren. En bomen. En de wortel van 144. De slag bij Waterloo. De werking van het zwellichaam alsook de vervoeging van être et avoir en waarom je met twee woorden moet spreken. Waarom draait de aarde rond de zon en wie weet er hier waar de oorlog mee begon? Waarom? Warum! Wederom! Koppen dicht! En zeg mij na: Mit, nach, bei, seit, von, zu, aus!

In BAS. buigt BOG. zich over de basis, de baslijn, de grondtoon van het leven. 

Wat moet een mens weten om te kunnen leven? Wat is onze basiskennis en wie bepaalt er eigenlijk wat dat moet zijn? En wat zou die kunnen zijn? Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd en wat is kennis eigenlijk? 

Door vele verschillende jongeren en volwassenen te bevragen, zoekt BOG. naar waar het voor ons om draait, dit bestaan. BOG. maakt een talige, muzikale theatervoorstelling als een popconcert dat zaagt aan de stoelpoten van “dat wat je nou eenmaal hoort te weten”.  BAS. daagt je uit om je eigen basiskennis in vraag te stellen en zelf na te denken over wat er nu eigenlijk echt belangrijk is. 

Na de bejubelde en met een Zilveren Krekel bekroonde voorstelling KID. (2017) maakt BOG. opnieuw een familievoorstelling in samenwerking met hetpaleis. BAS. wordt een voorstelling voor iedereen vanaf 10 jaar die zich niet zomaar de les laat lezen. 

Pers over BOG. 

‘KID. is een fenomenale voorstelling waarin de generatiekloof tussen volwassenen en kinderen de vorm van een muur heeft gekregen. De ouders kijken tegen de kale achterkant aan en worden figuranten, terwijl aan de kinderkant niets onbesproken blijft over hun ouders en volwassenheid. De tekst is intelligent en dat maakt KID. origineel, confronterend en goudeerlijk.’
VSCD Jeugdtheaterjury bij de uitreiking van de Zilveren Krekel 2019 

‘Zo doet KID. waar het collectief BOG. al enkele jaren in uitblinkt: met doortimmerde teksten, een slim vormconcept en ongepolijst spel je laten stilstaan bij wat we soms als te vanzelfsprekend beschouwen. In dit geval: je gedragen als een volwassen dier.’ 
Els van Steenberghe over KID. in Focus Knack
‘Zoveel muzikaliteit en ‘visualiteit’ maakt van ‘TAL.’ een innemend kijk- en luisterstuk, en van BOG. meer dan ooit een genereus gezelschap voor een breed publiek. Spontaan stoppen passanten rond de tennisclub om over de heg mee te turen naar de bizarre totaalervaring die zich daar ontrolt. Spoken word, bijna op de letter. Dans in gespreide orde, maar nooit op de dool. Muzikaliteit op vele manieren.’
Wouter Hillaert over TAL. (2021) op pzazz.be